Tin tức

Thành Nam tổ chức du lịch hè 2022

Thành Nam tổ chức du lịch hè 2022

Bị gián đoạn bởi 2 năm dịch Covid, năm nay đại gia đình Thành Nam mới lại có dịp cùng nhau đi nghỉ với hành trình Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Lăng Cô trong không Gia đình ấm áp, đoàn kết. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp để rồi bắt đầu từ ngày mai Chúng tôi lại tiếp tục sẵn sàng đồng hành cùng các Khách hành thân yêu để đạt được thêm nhiều thành công mới. Sự thành công của các Khách hàng chính là sự thành công của Thành Nam chúng tôi.