Về chúng tôi

Những con số phát triển

17
Năm kinh nghiệm
536
Dự án hoàn thành
68
Nhân viên
86
Đối tác
Lãnh đạo

Ban giám đốc

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

Tổng Giám đốc

Ths. Nguyễn Trung Kiên

Phó Tổng Giám đốc

Ths. Vũ Chí Kiên

Phó Tổng Giám đốc