Dự án

Quảng trường Hải Dương

 • Tên dự án:

  Quảng trường Hải Dương

 • Địa điểm:

  Thành phố Hải Dương

 • Chủ đầu tư:

  UBND TP. Hải dương

 • Dịch vụ tư vấn:

  Thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở

 • Diện tích xây dựng:

  1,54ha

 • Năm thực hiện:

  Đang thực hiện