Dự án

Khu công nghiệp Đồng Phúc

 • Tên dự án:

  Khu công nghiệp Đồng Phúc

 • Địa điểm:

  Huyện Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang

 • Chủ đầu tư:

  Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng

 • Diện tích xây dựng:

  360ha

 • Năm thực hiện:

  Đang thực hiện