Dự án

Khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng mở rộng

 • Tên dự án:

  Khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng (Mở rộng)

 • Địa điểm:

  Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang

 • Chủ đầu tư:

  Seojin System Co.,Ltd

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng

 • Diện tích xây dựng:

  190ha

 • Năm thực hiện:

  Đang thực hiện