Dự án

Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng

 • Tên dự án:

  Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng

 • Địa điểm:

  Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

 • Chủ đầu tư:

  Công ty CP đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP tập đoàn xây dựng Miền Trung

 • Dịch vụ tư vấn:

  Project Investment Feasibility Studies, Schematic Design, Construction Design

 • Diện tích xây dựng:

  592ha

 • Năm thực hiện:

  On-going