Dự án

Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng – Hưng Yên

 • Tên dự án:

  Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng – Hưng Yên

 • Địa điểm:

  Tỉnh Hưng Yên

 • Chủ đầu tư:

  Tập đoàn Hòa Phát

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở

 • Diện tích xây dựng:

  216ha

 • Năm thực hiện:

  Đang thực hiện