Dự án

Khu công nghiệp Mông Hóa – Hòa Bình

 • Tên dự án:

  Khu công nghiệp Mông Hóa – Hòa Bình

 • Địa điểm:

  Tỉnh Hòa Bình

 • Chủ đầu tư:

  Tập đoàn Phú Mỹ

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở

 • Diện tích xây dựng:

  184ha

 • Năm thực hiện:

  Đã hoàn thành