Dự án

Khu công nghiệp Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 • Tên dự án:

  Khu công nghiệp Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

 • Địa điểm:

  Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương

 • Chủ đầu tư:

  Công ty đầu tư phát triển Hạ tầng Nam Quang (VID)

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở

 • Diện tích xây dựng:

  198ha

 • Năm thực hiện:

  Đã hoàn thành