Dự án

Nhà máy công nghệ tế bào quang điện JA Solar PV Việt Nam (giai đoạn 3)

 • Tên dự án:

  Dự án nhà máy công nghệ tế bào quang điện JA Solar PV Việt Nam (giai đoạn 3)

 • Địa điểm:

  KCN Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

 • Chủ đầu tư:

  Công ty TNHH JA Solar PV Việt Nam

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công

 • Diện tích xây dựng:

  7,3ha

 • Năm thực hiện:

  Đã hoàn thành