Dự án

Nhà máy may mặc tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 • Tên dự án:

  Dự án nhà máy may mặc tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

 • Địa điểm:

  Phường Cẩm Phú, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

 • Chủ đầu tư:

  Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam)

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công

 • Diện tích xây dựng:

  12,2ha

 • Năm thực hiện:

  Đã hoàn thành