Dự án

Khu đô thị du lịch quốc tế Đảo Ngọc

 • Tên dự án:

  Khu đô thị du lịch quốc tế Đảo Ngọc

 • Địa điểm:

  Thành phố Hải Dương

 • Chủ đầu tư:

  Tập đoàn Nam Cường

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng

 • Diện tích xây dựng:

  50,27ha

 • Năm thực hiện:

  Đã hoàn thành