Dự án

Quy hoạch chung Lương Sơn

 

 • Tên dự án:

  Quy hoạch chung Lương Sơn

 • Địa điểm:

  Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

 • Chủ đầu tư:

  UBND Huyện Lương Sơn

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng

 • Diện tích xây dựng:

  11000ha

 • Năm thực hiện:

  Đã hoàn thành