Dự án

Các khu dân cư mới TP.Hải Dương

 • Tên dự án:

  Các khu dân cư mới TP.Hải Dương

 • Địa điểm:

  Thành phố Hải Dương

 • Chủ đầu tư:

  UBND TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 • Dịch vụ tư vấn:

  Quy hoạch xây dựng

 • Diện tích xây dựng:

  5-10ha

 • Năm thực hiện:

  Đã hoàn thành