Dự án

Khu đô thị Capella

 • Tên dự án:

  Khu đô thị Capella

 • Địa điểm:

  Tỉnh Bắc Ninh

 • Chủ đầu tư:

  Công ty cổ phần đầu tư Capella

 • Dịch vụ tư vấn:

  Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế thi công

 • Diện tích xây dựng:

 • Năm thực hiện:

  Đã hoàn thành