Tin tức chuyên nghành

Bài học về quy hoạch đô thị của người Pháp

27/04/2012

Cần phải ghi nhớ bài học từ khi người Pháp bắt đầu kiến tạo các công trình ở Hà Nội, đó chính là “xây mới phải kết hợp với bảo tồn”, phải đi liền với tính sáng tạo và hài hòa giữa các lợi ích trong ...

Tpizi lọt TOP 10 Startup 2017

19/10/2018

Phần mềm Tpizi - bản quyền sáng chế của Thành Nam trong công cuộc quản lý số hóa thông minh