Tin tức chuyên nghành

Một số mẫu 3D thiết kế nhà xưởng với khung thép tiền chế

Nhà xưởng ở Việt nam cũng như trên thế giới phần lớn được thiết kế với mục đích phục vụ cho nhu cầu sản xuất hàng hóa. Tủy vào từng loại hàng hóa sẽ có được dây chuyền công nghệ riêng, những modul và tiêu chuẩn riêng

Ở Việt nam hiện nay đã có nhiều đơn vị sản xuất và chế tạo nhà thép tiền chế, đạt yêu cầu về tính thẩm mỹ, kinh tế và đáp ứng được tiến độ thi công. Việc thiết kế nhà xưởng phần lớn cần đáp ứng một số tiêu chí chính sau:

   - Thiết kế nhà xưởng thường là có nhịp lớn, để đáp ứng một không gian sản xuất lớn và đa dạng.

   - Thiết kế nhà xưởng phải đáp ứng được chi phí xây dựng thấp nhất

   - Thiết kế nhà xưởng cần đáp ứng tiến độ nhanh chóng

   - Thiết kế nhà xưởng yêu cầu mang tính sử dụng lâu bền

   - Có thể tái sử dụng hoặc vận chuyển đến vị trí mới

Để đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của các nhà máy, nhất là các nhà xưởng tại các khu công nghiệp, sau khi phân tích các giải pháp, việc sử dụng nhà xưởng bằng kết cấu thép tiền chế mang lại hiệu quả cao nhất. Nhà xưởng bằng kết cấu thép thường vượt được nhịp lớn, giảm khối lượng kết cấu xuống móng nên giảm đáng kể chi phí, tiến độ thi công nhanh, chính xác và hơn thế nữa nhà xưởng thép, nếu cần, có thể tháo dỡ và vận chuyển đến vị trí mới.

Một số mẫu thiết kế nhà xưởng tại Việt nam do các đơn vị Việt nam thiết kế và thi công:

Hình ảnh một nhà xưởng lớn đang được thi công lắp dựng

(Nguồn tin: )