TAGS

Thiết kế quy hoạch lập dự án đầu tư khu công nghiệp Phúc sơn Ninh Bình

15/06/2017

Khu Công Nghiệp Phúc Sơn thuộc địa phận xã Ninh Phúc và phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, có hệ thống giao thông liên hệ thuận tiện với các đô thị kinh tế trọng điểm phía Bắc với ...