TAGS

Thiết kế quy hoạch khu dân cư Hồ Thống Nhất - Hiệp Hòa, Bắc Giang

06/12/2017

Khu cơ quan và dân cư khu vực hồ Thống Nhất là khu vực quan trọng không chỉ đối với riêng thị trấn Thắng mà có ảnh hưởng đối với toàn huyện Hiệp Hòa, sẽ có sự tác động mạnh mẽ đối với khu vực và các ...