TAGS

Thiết kế hạ tầng Khu đô thị Hòa Quý- Đà Nẵng

20/12/2012

Với tổng diện tích 415.629 m2, được sự định hướng của thành phố, PVIF và tư vấn thiết kế quy hoạch Archipel, tư vấn đầu tư Savills, tư vấn thiết kế hạ tầng đô thị Thành nam cùng các chuyên gia đầu ...