TAGS

Nhà nước - Doanh nghiệp chung tay giải quyết vấn đề Nhà ở xã hội

24/10/2018

Nhà ở xã hội (NOXH) đã và đang trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của tầng lớn dân cư lao động mà còn trở thành vấn đề nóng tại nghị trường, đặc biệt khi Việt Nam đang dần bước qua giai ...