TAGS

Thiết kế quy hoạch khu dân cư đô thị Happy Bình An - Vũ Thư, Thái Bình

28/11/2017

Dự án khu dân cư đô thị Happy Bình An được xây dựng với mục tiêu sẽ trở thành khu dân cư đô thị mới và dịch vụ đô thị của huyện Vũ Thư, với các hạng mục công trình : Công cộng, Thương mại dịch vụ, ...