THIẾT KẾ QUY HOẠCH

Thiết kế quy hoạch khu dân cư đô thị Happy Bình An - Vũ Thư, Thái Bình

Dự án khu dân cư đô thị Happy Bình An được xây dựng với mục tiêu sẽ trở thành khu dân cư đô thị mới và dịch vụ đô thị của huyện Vũ Thư, với các hạng mục công trình : Công cộng, Thương mại dịch vụ, Nhà ở thấp tầng, vườn hoa cây xanh TDTT, bãi để xe, giao thông và các công trình hạ tầng kĩ thuật khác.

Khu dân cư đô thị Happy Bình An đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối về mặt tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và khu vực lân cận; Giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân trong khu vực thị trấn Vũ Thư và xã Hòa Bình, khai thác tối đa các điều kiện tự nhiện để tạo không gian quy hoạch phong phú, đóng góp vào cảnh quan chung của toàn khu vực.

Nhanh chóng hình thành khu dân cư, dịch vụ văn minh, hiện đại, đồng bộ, tạo môi trường sống ổn định, lâu dài; Tạo điểm nhìn ấn tượng cho tuyển đường tỉnh lộ đi qua khu vực cũng như của thị trấn Vũ Thư và xã Hòa Bình.

Tên dự án: Khu dân cư đô thị và dịch vụ Happy Bình An

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân  huyện Vũ Thư.

Quy mô dự án: 12,8 ha .

Phạm vi dịch vụ: Thiết kế cơ sở, Thiết kế quy hoạch, Lập báo cáo NCKT

Thời gian thiết kế: Tháng 11/2017

Phối cảnh tông thể dự án:

Hình ảnh kháo sát thực tế dự án:

Quyết định phê duyệt quy hoạch chung:

(Nguồn tin: )