CÔNG NGHIỆP

Công ty Saigon Tantec Ltd là công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực thuộc da phục vụ cho ngành đóng giầy. Toàn bộ thiết kế nhà máy và lập dự án đầu tư do đội ...

Là nhà máy may đầu tiên có mặt tại Tỉnh Hải Dương, đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Dự án được đầu tư trực tiếp nước ngoài với Chủ đầu tư là Liên danh BVT (Pháp)- SHints (Hàn quốc). Thành nam là ...

Nhà máy may Sing Lun Được xây dựng trên lô đất có tổng diện tích hơn 4.5ha. Với tổng diện tích sàn xây dựng lên đến hơn 40.000m2 nhà máy trở thành một trong các nhà máy có quy mô xây dựng lớn nhất ...