CÔNG NGHIỆP

Thiết kế khu công nghiệp Hòa Phú - Bắc Giang

Khu công nghiệp Hòa Phú Bắc Giang nằm trên địa giới hành chính 3 xã: Hương Lâm, Châu Minh và Mai Đình thuộc huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với quy mô: 207,45ha. Dự án được xây dựng mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại đáp ứng các tiêu chí của một khu công nghiệp hiện đại theo quy định của Chính phủ.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hòa Phú Invest
Tổng mức đầu tư: 1.933.000.000.000 VND ( Một nghìn chín trăm ba mươi ba tỷ đồng Việt Nam )
Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thành Nam (www.thanhnamcc.com)
Nội dung công việc: Thiết kế bản vẽ thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật, số hóa lên trên nền tảng tpizi.com

       KCN Hòa Phú góp phần tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh Bắc Giang và huyện Hiệp Hoà, thực hiện thắng lợi chương trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư nhằm thu hút các Nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tạo mặt bằng sạch cho các Nhà đầu tư thứ phát, có kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý và hiệu quả.
        Góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại và quản lý tiên tiến vào sản xuất. Tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương, chuyển dịch cơ cấu lao động, từng bước làm tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp đối với khu vực đất nông nghiệp có giá trị kinh tế thấp

Vị trí dự án

Mặt bằng tổng thể

Mặt bằng chia lô

 

(Nguồn tin: )