DỰ ÁN

Tư vấn lập dự án đầu tư trại cá Chí Linh

Trung tâm trại cá giống thủy sản nước ngọt Miền Bắc hiện đang hoạt động tại Thành phố Hải Dương. Do tính chất của dự án không phù hợp với định hướng quy hoạch chung của Thành Phố Hải Dương nên cần tìm vị trí thích hợp di chuyển. Sau khi xem xét cùng với các cấp sở ban ngành, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với các chuyên gia của Viện, vị trí mới tại Xã Tân Dân và Phường Văn An thuộc Thị Xã Chí Linh là phù hợp. Toàn bộ dự án đầu tư do Công ty Tư vấn xây dựng Thành nam Thực hiện

1. Tóm tắt chính dự án

  - Vị trí dự án: Phường Văn An và Xã Tân Dân thuộc Thị xã Chí Linh- Hải Dương
  - Diện tích dự án: 40 hecta
  - Tiến độ thực hiện dự án: 2013-2016
  - Tổng mức đầu tư:
      + Giai đoạn 1: 250 tỷ.
      + Giai đoạn 2: 150 tỷ đồng
  - Chủ đầu tư dự án: Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn; website http://www.ria1.org
  - Đơn vị tư vấn quy hoạch, lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật: Công ty Tư vấn xây dựng Thành nam

2. Hình ảnh quy hoạch về dự án đầu tư trung tâm giống thủy sản nước ngọt miền bắc tại Chí Linh

Ảnh 1: Vị trí của dự án

Ảnh 2: Bản vẽ quy hoạch của dự án

Ảnh 3: Tổng mặt bằng quy hoạch của dự án

(Nguồn tin: )