DỰ ÁN

Thiết kế và quản lý nhà máy CHANGSHIN FACTORY

Nhà máy CHANGSHIN của doanh nghệp Hàn Quốc chuyên nghiệp về lĩnh vực dệt may- may mặc. CHANGSHIN tại Việt nam chuyên sản xuất các sản phẩm cho hãng thể thao NIKE, và có trụ sở tại khu công nghiệp Vĩnh Cửu- Biên Hòa- Đồng Nai.

Thông tin dự án:

Chủ đầu tư : CHANGSHIN FACTORY - Changshin VietNam - Korea
Vị trí: khu công nghiệp Vĩnh Cửu- Biên Hòa- Đồng Nai.
Diện tích: 4,6 hecta
Pham vi dịch vụ: Thiết kế Kiến trúc nhà máy và quản lý kỹ thuật.
Nội dung phạm vi: Thiết kế nhà máy tuân thủ các điều kiện chặt chẽ do phía Nike yêu cầu, bao gồm cả thiết kế phù hợp địa phương và hướng tới các quy định về bảo vệ mội trường, tiết kiệm năng lượng.

Liên danh tư vấn thiết kế:
Công ty Tư vấn xây dựng Thành nam phối hợp cùng công ty Abbo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Một số hình ảnh thiết kế nhà máy:

(Nguồn tin: )