DỰ ÁN

Thiết kế thi công nhà xưởng Tomoken (Nhật Bản)

Công trình nhà máy Tomoken có diện tích khu đất 1 hecta trong khu công nghiệp Đại An. Dự án được phân chia làm 2 giai đoạn trong đó giai đoạn 1 đầu tư xong về hạ tầng, 1 khu nhà xưởng và 1 văn phòng. Toàn bộ giai đoạn 1 được thiết kế và thi công trong vòng 4 tháng

Tên dự án: Nhà máy thiết bị PCCC Tomoken Vietnam
Chủ đầu tư: Tomoken Vietnam
Diện tích: 10.000 m2, trong đó phần nhà xưởng giai đoạn 1 3000m2
Phạm vi thực hiện: Thiết kế- thi công và xin cấp phép dự án (hợp đồng trọn gói)

Hình ảnh của dự án:

(Nguồn tin: )