DỰ ÁN

Thiết kế thi công nhà máy may Lạc Thuỷ- Hoà Bình

Nhà máy may Lạc Thuỷ do Công ty may Đức Giang - tập đoàn dệt may Việt nam đầu tư tại huyện Lạc Thuỷ Hoà Bình. Tính chất nhà máy may là tìm địa điểm nơi có nhiều công nhân, với mức lương ở mức vừa phải, chính vì vậy việc lựa chọn địa điểm tại đây là vị trí lý tưởng

Thông tin về dự án nhà máy may Lạc Thuỷ    

 - Diện tích dự án: 3,2 hecta
 - Diện tích nhà xưởng: 02 nhà xưởng và mỗi nhà xưởng có diện tích 6000m2
 - Mục đích nhà máy may: Các sản phẩm quần áo

Phạm vi dịch vụ
 - Khảo sát địa chất địa hình dự án
 - Thiết kế và thi công toàn bộ dự án

Hình ảnh dự án

(Nguồn tin: )