DỰ ÁN

Thiết kế quy hoạch dự án Công Thành- Quảng Ninh

Dự án Công Thành- Trưng Vương nằm tại thị trấn Uông Bí- Quảng Ninh do tập đoàn Công Thành làm Chủ đầu tư. Dự án do liên danh tư vấn LAND DESIGN- THANHNAM thực hiện, với phạm vi khối lượng công việc Thành nam tập trung vào quy hoạch hạ tầng và lập dự án đầu tư. Tính chất của dự án là dự án phát triển đô thị và cải tạo cảnh sinh thái khu vực.

Tên dự án: Quy hoạch dự án đô thị Công Thành
Chủ đầu tư: Tập đoàn Công Thành- Quảng Ninh
Phạm vi dự án: 38 hecta.
Nội dung công việc thiết kế quy hoạch và lập dự án đầu tư:
    - Thiết kế quy hoạch 1/500 phần hạ tầng đô thị
    - Lập dự án đầu tư
    - Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công phần hạ tầng

Một số hình ảnh thiết kế quy hoạch dự án:


Ảnh 1: bản vẽ quy hoạch khi được phác thảo giai đoạn đầu

Ảnh 2: Diễn họa quy hoạch khi thực hiện thiết kế 3D giai đoạn đầu trên máy tính

Ảnh 3: ý tưởng quy hoạch được dần hình thành

Ảnh 4: Quy hoạch được hoàn thiện trên máy tính

(Nguồn tin: )