DỰ ÁN

Thiết kế quy hoạch 1/500 khu đô thị mới Vũng Chua- Bình Định

Dự án khu đô thị mới Vũng chua tại Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định có diện tích 10,5 hecta do công ty Địa ốc Hưng Thịnh làm Chủ đầu tư và tư vấn Archipel, tư vấn Thành nam thực hiện thiết kế quy hoạch 1/500. Toàn bộ dự án đã được Tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch chi tiết 12/2011

1. Thông tin chung dự án

Phạm vi dịch vụ thiết kế: Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500
Địa điểm: Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Quy mô dự án: Tổng diện đất: 10,5 ha
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh
Thời gian thực hiện: 08/2011

2. Hình ảnh quy hoạch dự án khu đô thị mới Vũng Chua

 

(Nguồn tin: )