DỰ ÁN

Thiết kế hạ tầng Khu đô thị mới Dương nội

Nằm trong tổng thể các dự án dọc theo tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, dự án Dương Nội có quy mô 197 hecta trong đó có 25 hec ta là các tuyến đường chính, còn lại là 172 hecta dự án khu đô thị. Quần thể dự án bao gồm rất nhiều hạng mục như Đô thị, trường học, bệnh viện, khách sạn... Công ty Thành nam là đơn vị đã thực hiện tổng thể gói thiết kế bao gồm: Thiết kế đề xuất lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch 1/500, thiết kế hạ tẫng kỹ thuật đô thị dự án Dương Nội bao gồm:

   - Thiết kế kỹ thuật thi công san nền
   - Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống đường giao thông đô thị và giao thông khớp nối
   - Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống cấp thoát nước đô thị, bao gồm hệ thống khớp nối cấp thoát nước với hệ thống của thành phố Đà Nẵng.
   - Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống điện bao gồm: Điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, điện trung thế, hạ thế
   - Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống điện mạng
   - Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống vườn hoa cây xanh
   - Lập tổng dự toán chi tiết các hạng mục công trình- Tổng dự toán công trình.
   - Tham khảo phim của dự án tại đây http://www.youtube.com/watch?v=P6mhbG3PFSs

Thông tin chung
Diện tích dự án: 197 hecta trong đó 25 hecta là các tuyến đường chính khớp nối giao thông. Toàn bộ dự án được thực hiện theo cơ chế BT của nghị định 79. Dự án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.
Tổng mức đầu tư dự án: 10.000 tỷ đồng

Hình ảnh 1: Quy hoạch của khu đô thị bao gồm cả tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài

Hình ảnh 2: Một số tòa nhà Chung cư thuộc khu đô thị Dương Nội

(Nguồn tin: )