DỰ ÁN

Thiết kế đô thị Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Thiết kế đô thị Thành phố Phủ lý gồm 3 dự án thành phần chính của Thành phố bao gồm: Tuyến đường 68m, Trục trung tâm chính trị hành chính 150m và hai bên bờ sông Châu Giang Tổng thể đây là dự án rất lớn, với tầm nhìn và chiến lược trong hàng trăm năm, ảnh hưởng đến định hướng quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và phát triển kinh tế xã hội của cả thành phố

Dự án do liên danh công ty AREP Pháp và công ty Thành Nam thực hiện. Thiết kế đô thị là bước thể hiện tầm nhìn, thể hiện rõ ra chi tiết quy hoạch trên cơ sở có vận động, liên thông và trao đổi giữa đơn vị tư vấn với tầm nhìn rõ ràng và ý chí nguyện vọng của Chủ đầu tư, ở đây là UBND Thành phố Phủ Lý và UBND Tỉnh Hà Nam cùng với tâm tư nguyện vọng của người dân.

Lý do trong các dự án quy hoạch của Việt Nam, việc hiểu và thiết kế đô thị còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng, nên với dự án này chúng tôi xin được trình bày toàn bộ hồ sơ theo hướng mà chúng tôi thực hiện và bảo vệ với UBND Tỉnh Hà Nam. Vơi dự án Thành phần trục đường 68m, quan điểm của tư vấn, định hướng cho tương lai và sự phối kết hợp của chính quyền địa phương phần nào được thể hiện thông qua các bản vẽ.

(Nguồn tin: )