DỰ ÁN

Thiết kế Khu công nghiệp khoa học Vân Trung

Khu công nghiệp Vân Trung có diện tích 430 hecta, là nơi tập trung xây dựng nhà máy sản xuất của Tập đoàn Foxconn tại Việt nam. Tổng mức đầu tư: 250 triệu USD Vị trí: Xã Vân Trung, Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang. Chủ đầu tư: Tập đoàn Hồng Hải (Foxconn).

Phạm vi công việc:
   - Khảo sát địa hình
   - Khảo sát địa chất
   - Thiết kế quy hoạch công nghiệp 1/2000, 1/500.
   - Tư vấn thủ tục cho chủ đầu tư
   - Thiết kế cơ sở lập dự án đầu tư
   - Thiết kế kỹ thuật hạ tầng kỹ thuật

Ảnh: Một trong các nhà máy đã được xây dựng của tập đoàn Foxconn tại Bắc Giang

(Nguồn tin: )