DỰ ÁN

Nhà ở cho người lao động ty VS tại Quế Võ

Thông tin chung về dự án: Dự án: Nhà ở cho người lao động công ty VS, Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh, nằm trong khu vực nhà máy và được BQL khu công nghiệp Quế Võ cho phép phát triển thành khu nhà ở cho công nhân để phục vụ nhu cầu của nhà máy. Quy mô: 2 khối nhà ở 5 tầng Tổng mức đầu tư: 7 triệu đô la Mĩ Địa điểm: Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Chủ đầu tư: Công ty Công nghiệp VS Việt Nam

Phạm vi công việc:
  + Khảo sát địa chất, địa hình.
  + lập dự án đầu tư và tư vấn các thủ tục pháp lí.
  + Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình

(Nguồn tin: )