DỰ ÁN

Lập dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật thi công trường học Hòa Vượng

Thông tin về dự án: + Tên dự án: Trường học Hòa Vượng- Nam Định + Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường + Đơn vị tư vấn: Công ty tư vấn xây dựng Thành nam + Thời gian đầu tư: 2007 + Diện tích xây dựng: 1,2 hecta + Tổng mưc đầu tư: 18 tỷ đồng + Hình thức đầu tư dự án; Chủ đầu tư tự đầu tư dự án.

(Nguồn tin: )