DỰ ÁN

Lập dự án đầu tư khu dân cư Đức Minh- Hải Dương

Lập dự án đầu tư và thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư và làng nghề mộc Đức Minh, thành phố Hải Dương. Chủ đầu tư: UBND Thành phố Hải Dương Đơn vi tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thành nam

1. Mô tả dự án

Vị trí: Phường Thanh Bình- Thành phố Hải Dương
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Thành nam
Chủ đầu tư: UBND Thành phố Hải Dương
Nhà đầu tư: Công ty đầu tư Newland
Tổng mức đầu tư: 180 tỷ đồng

2. Hình ảnh dự án đầu tư

Ảnh 1: Quy hoạch dự án khu dân cư Đức Minh

Ảnh 2: Vị trí dự án

Ảnh 3: Mặt bằng hiện trạng dự án

Ảnh 4: Thiết kế quy hoạch sử dụng đất

(Nguồn tin: )