DỰ ÁN

Khảo sát địa hình- Các dự án đã thực hiện

Công ty Cổ phần tư vấn Thành nam là đơn vị đã thực hiện các gói thầu Khảo sát địa hình phục vụ cho Công tác Thiết kế Quy hoạch đô thị và Công nghiệp, khảo sát địa hình phục vụ công tác thiết kế bản vẽ thi công các dự án Công trình Kiến trúc, công trình Công nghiệp, các hạng mục đường, kè... Các công trình do Thành nam Khảo sát địa hình trải dài trên khắp các Tỉnh thành của Việt nam. Với đội ngũ khảo sát kinh nghiệm, máy toàn đạc điện tử hiện đại, chúng tôi luôn sẵn sàng đảm đương các dự án lớn vốn trong nước và nước ngoài Bạn có thể download profile các dự án điển hình tại đây Để có đầy đủ thông tin hoặc trao đổi của khách hàng đến với Thành Nam, xin mời liên hệ theo số: 0932327588- Thạc sỹ khoa học Nguyễn Anh Tuấn

1. Khảo sát địa hình Khu đô thị mới phía Đông Thành phố Hải Dương
- Quy mô: 80 hecta
- Năm thực hiện: 2004
- Tính chất: Phục vụ bước lập quy hoạch đô thị và thiết kế bản vẽ kỹ thuật hạ tầng
2. Khảo sát địa hình Khu đô thị mới phía Tây Thành phố Hải Dương
- Quy mô: 400 hecta
- Năm thực hiện: 2004
- Tính chất: Phục vụ bước lập quy hoạch đô thị và thiết kế bản vẽ kỹ thuật hạ tầng
3. Khảo sát địa hình Khu đô thị mới Hòa Vượng- Tỉnh Nam Định
- Quy mô: 60 hecta
- Năm thực hiện: 2005
- Tính chất: Phục vụ bước lập quy hoạch đô thị và thiết kế bản vẽ kỹ thuật hạ tầng
4. Khảo sát địa hình tuyến đường 52m- Tỉnh Nam Định
- Quy mô: 2 km, mặt cắt 45m
- Năm thực hiện: 2005
- Tính chất: Phục vụ bước thiết kế bản vẽ thi công
5. Khảo sát địa hình khu đô thị mới Thống Nhất
- Quy mô: 65 hecta
- Năm thực hiện: 2005
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch 1/500, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.
6. Khảo sát địa hình khu đô thị phía Tây mở rộng
- Quy mô: 100 hecta
- Năm thực hiện: 2006
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch 1/500, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.
7. Khảo sát địa hình khu đô thị Mỹ Chung A- Mỹ Chung B- Tỉnh Nam Định
- Quy mô: 200 hecta
- Năm thực hiện: 2006
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch 1/500, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.
8. Khảo sát địa hình tuyến đường 33m thuộc khu đô thị Mỹ Chung- Nam Định
- Quy mô: 3,5 km
- Năm thực hiện: 2006
- Tính chất: Phục vụ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.
9. Khảo sát địa hình khu mở rộng Hồ Truyền Thống- Nam Định
- Quy mô: 20 hecta
- Năm thực hiện: 2006
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch 1/500, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.
10. Khảo sát địa hình tuyến kè sông Sặt và sông tránh thuộc địa phận Huyện Gia Lộc- Tỉnh Hải Dương
- Quy mô: 1km kè, với lòng sông rộng 80m
- Năm thực hiện: 2006
- Tính chất: Phục vụ thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công tuyến kè
11. Khảo sát địa hình Sông Sặt
- Quy mô: chiều rộng sông 250m
- Năm thực hiện: 2006
- Tính chất: Phục vụ thiết kế cầu qua sông Sặt
12. Khảo sát địa hình khu công nghiệp Kim Thành
- Quy mô: 167 hecta
- Năm thực hiện: 2006
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch 1/500 khu công nghiệp và lập dự án đầu tư
13. Khảo sát địa hình khu đô thị mới phía Đông Thành phố Hải Dương- Tỉnh Hải Dương
- Quy mô: 100 hecta
- Năm thực hiện: 2005 và năm 2007
- Tính chất: Phục vụ cho Thiết kế quy hoạch 1/500 (2005) và lập dự án đầu tư (2007), phục vụ công tác kiểm đếm làm GPMB.
14. Khảo sát địa hình Khu đô thị mới Dương Nội- Hà nội
- Quy mô: 200 hecta
- Năm thực hiện: 2007
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng, lập dự án đầu tư.
15. Khảo sát địa hình Khu đô thị dịch vụ du lịch Phúc Thọ
- Quy mô: 650 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ bước lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch chung 1/5000, thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500
16. Khảo sát địa hình Khu công nghiệp khoa học Vân Trung Foxconn- Bắc Giang
- Quy mô: 430 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ bước lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, thiết kế bản vẽ thi công phần hạ tầng
17. Khảo sát địa hình Khu công nghiệp khoa học Funinh (foxconn)- Bắc Ninh
- Quy mô: 1000 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư
18. Khảo sát địa hình Khu công nghiệp khoa học Funinh (foxconn)- Bắc Ninh
- Quy mô: 1000 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư
19. Khảo sát địa hình khu Trung tâm cứu hộ gấu thuộc Quỹ động vật Châu Á (AAF)- Tam Đảo- Vĩnh Phúc
- Quy mô: 30 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công.
20. Khảo sát địa hình khu Trung tâm cứu hộ gấu thuộc Quỹ động vật Châu Á (AAF)- Tam Đảo- Vĩnh Phúc
- Quy mô: 30 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công.
21. Khảo sát địa hình khu đô thị mới Thạch Thất- Hà Tây
- Quy mô: 1400 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở dự án.
22. Khảo sát địa hình khu đô thị mới Chương Mỹ- Hà Tây
- Quy mô: 960 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở dự án.
23. Khảo sát địa hình khu đô thị sinh thái Quốc Oai- Tỉnh Hà Tây
- Quy mô: 430 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở dự án.
24. Khảo sát địa hình Tuyến đường trục Bắc Nam Tỉnh Hà Tây- Tỉnh Hà Tây
- Quy mô: 20km, mặt cắt đường rộng 60m
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ bước đề xuất dự án đầu tư, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công
25. Khảo sát địa hình Khu đô thị và nhà ở Fu Giang (Foxconn)- Bắc Giang
- Quy mô: 250 hecta
- Năm thực hiện: 2008
- Tính chất: Phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế quy hoạch 1/500
26. Khảo sát địa hình khu Công nghiệp Việt Hàn- Bắc Giang
- Quy mô: 100 hecta
- Năm thực hiện: 2009
- Tính chất: Khảo sát bổ sung để lập quy hoạch và lập dự án đầu tư
27. Khảo sát địa hình khu Du lịch Đảo Ngọc- Hải Dương
- Quy mô: 60 hecta
- Năm thực hiện: 2009
- Tính chất: Khảo sát lập quy hoạch 1/500
28. Khảo sát địa hình khu đô thị Công nghiệp Quang Minh- Hà nội
- Quy mô: 167 hecta
- Năm thực hiện: 2009
- Tính chất: Khảo sát lập quy hoạch 1/500 và lập dự án đầu tư
29. Khảo sát địa hình khu dân cư dịch vụ Tân Trường
- Quy mô: 40 hecta
- Năm thực hiện: 2010
- Tính chất: Khảo sát lập quy hoạch 1/500 và lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công
30. Khảo sát địa hình khu đô thị sinh thái Túc Duyên- Thái Nguyên
- Quy mô: 40 hecta
- Năm thực hiện: 2010-2011
- Tính chất: Khảo sát cho bước lập quy hoạch và thiết kế thi công
31. Khảo sát địa hình khu dân cư Lương Sơn
- Quy mô: 4,7 hecta
- Năm thực hiện: 2011
- Tính chất: Khảo sát cho bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư
32. Khảo sát địa hình khu nhà ở Đồng Văn- Hà nam
- Quy mô: 45hecta
- Năm thực hiện: 2011
- Tính chất: Khảo sát cho bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công
33. Khảo sát địa hình khu đô thị Hoàng Anh- Điện Biên
- Quy mô: 30 hecta
- Năm thực hiện: 2012
- Tính chất: Khảo sát cho bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư
34. Khảo sát địa hình khu đô thị Hoàng Anh- Điện Biên
- Quy mô: 30 hecta
- Năm thực hiện: 2012
- Tính chất: Khảo sát cho bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư
35. Khảo sát địa hình Trung tâm Quốc Gia Giống cá Chí Linh- Hải Dương
- Quy mô: 40 hecta
- Năm thực hiện: 2012
- Tính chất: Khảo sát cho bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công
36. Khảo sát địa hình Khu đô thị Tân Phú Hưng
- Quy mô: 40 hecta
- Năm thực hiện: 2012
- Tính chất: Khảo sát cho bước lập quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công
37. Khảo sát địa hình Huyên Lương Sơn
- Quy mô: 11.000 hecta
- Năm thực hiện: 2013
- Tính chất: Phục vụ quy hoạch chung dự án
38. Khảo sát địa hình khu đô thị Yên Bình xanh
- Quy mô: 30 hecta
- Năm thực hiện: 2015
- Tính chất: Khảo sát cho công tác lập quy hoạch, thiết kế bản vẽ thi công
39. Khảo sát địa hình khu công nghiệp Bỉm Sơn
- Quy mô: 2000 hecta
- Năm thực hiện: 2015
- Tính chất: Phục vụ cho công tác quy hoạch dự án

(Nguồn tin: )